img_0227.jpg

Prijs voor de Vrijwilliger

Prijs voor de Vrijwilliger 2017

Sinds 2005 reikt het stadsbestuur jaarlijks de ‘Stedelijke Prijs voor de Vrijwilliger’ uit aan een individu en/of organisatie die zich op vrijwillige basis inzet voor een Mechels initiatief. Eén op vijf Vlamingen doet aan vrijwilligerswerk. Omgerekend zijn dat zo’n 10 000 tot 15 000 Mechelaars die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. Ze zijn onmisbaar voor veel voorzieningen en instellingen, zoals ziekenhuizen, zorgcentra, welzijnsorganisaties, scholen… Ook de samenhang in buurten en wijken draait op vrijwilligers, net zoals het verenigingsleven. Met deze prijs willen we alle Mechelse vrijwilligers bedanken en hun belang onder de aandacht brengen.

 

Wie won de Prijs voor de Vrijwilliger 2017?

 

Laureaat individu: Maria Beerten (links op foto)

Maria Beerten wordt gelauwerd als ervaringsdeskundige op het vlak van herstelgericht denken en verbindende communicatie in Mechelen en omstreken. Ook na haar pensioen blijft ze zich enthousiast gedreven inzetten om scholen en onderwijsmensen te helpen op basis van individuele en klasproblemen. Zij leert mensen adequater om te gaan met moeilijkheden en conflicten. Zodoende is Maria Beerten er mee de oorzaak van dat heel wat leerlingen nieuwe kansen krijgen.   

Laureaat organistatie: De gemachtigde opzichters.

Als groep krijgen eveneens 20 gemachtigde opzichters de Prijs voor de Vrijwilliger 2017 toebedeeld. Ongeacht welke weersomstandigheden zorgen zij er dagelijks ’s morgensvroeg en ’s namiddags voor dat kinderen aan de schoolpoorten veilig kunnen oversteken. De gemachtigde opzichters vervullen een belangrijke rol op vlak van verkeersveiligheid en verdienen daarom de erkenning.

 

 

Genomineerden voor 2017

 

Individuen

Russhel Madridondo-Cauberg

Russhel zet zich in om anderstaligen de vlaamse gebarentaal aan te leren en ze tevens Nederlands te leren schrijven.

Kristin Salçuk

Kristin is mede-oprichter van “Krachtig Jong”. Ze stimuleert jongeren om zich positief te engageren binnen de samenleving en samen na te denken over thema’s die zij belangrijk vinden.

Kris Verreth

Kris ondersteunt nieuwkomers bij het Steunpunt Asiel en Migratie. Administratie, wegwijs maken, oplossingen zoeken voor alledaagse problemen, …

Maria Beerten

Maria is de drijvende kracht, en tevens pionier, rond het herstelgericht denken en werken binnen de Mechelse onderwijscontext.

Maurice Domicent

Maurice zorgt voor een warm onthaal en idem dito begeleiding van groepen bij Kazerne Dossin.

Ann Aalbrecht

Ann leest reeds enkele jaren boeken in voor blinden en slechtzienden.

Marc Van Kerkhoven

Marc begeleidt, in de Leemwinning - een instelling binnen de integrale jeugdzorg, jongeren die het moeilijk hebben. Hij wisselt groepsactiviteiten af met individuele momenten.

Lilianne Lefévre

Lilianne verzorgt het onthaal voor ouders en kind bij het consultatiebureau en bij het prenataal steunpunt van Kind en preventie vzw. Ze ondersteunt logistiek, helpt bij de babymassage, wegen & meten, …

Malvina Jacobs

Malvina is een beetje manusje-van-alles bij Concertband Heffen. Onderhoud, de tap verzorgen, toegangscontrole bij evenementen, een luisterend oor, …

Tjhoi NG Sauw

Tjhoi is mede-bezieler van “Welcome in Mechelen”. Zij organiseren tal van activiteiten voor nieuwkomers in Mechelen.

Jan Simons

Jan is kookouder bij CHIRO XL. Tevens zet hij zich ook in bij Sjarabang vzw, Foundation Mechelen en Anvasport.

Linda Pinxten

Linda zet zich mee in voor het reilen en zeilen bij Chiro XL.

Rita Vanderwegen

Rita is voorzitster van buurtcomité Heihoek. Ze engageert er zich om buren dichter bij elkaar te brengen.

Rudy Moens

Rudy organiseert mee “Soep op de stoep” en organiseert tevens mountainbikewedstrijden voor goede doelen in Afrika.

Renilde Bellens

Renilde organiseerde de kledingwinkel binnen het opvanginitiatief van het Rode Kruis aan de Plattebeekstraat. Tevens begeleidt ze activiteiten bij “Welcome in Mechelen”.

 

Organisaties

Buddywerking Mechelen

Buddy’s staan klaar voor mensen met psychische moeilijkheden die hierdoor in een isolement dreigen te geraken.

M –Crew All Round team

Een zeer geëngageerd team van vrijwilligers dat zich inzet tijdens de Mechelse feesten.

Vrijwilligers LDC  De Schijf

Deze enthousiaste vrijwilligers bieden ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten die eigen zijn aan het dienstencentrum.

Het grote broer-project

Jongeren fungeren vrijwillig als grote broer op Mechelse speelpleinen waar overlast wordt ervaren. Ze sturen gedrag van kinderen en tieners bij waar nodig.

Welcome in Mechelen

Vrijwilligers staan klaar om op een positieve manier vluchtelingen en asielzoekers kennis te laten maken met Mechelen.

Gemachtigde opzichters

De opzichters zorgen ervoor dat, tijdens de schoolperiode, kinderen veilig kunnen oversteken aan de schoolpoort.

Jeugddienst Mechelen

Jongeren tussen 16 en 25 jaar zorgen ervoor dat de activiteiten van Mechelen Kinderstad van een leien dakje lopen.

Chiro XL

Een supergemotiveerde leiding die de jeugdbeweging draaiende houdt.

Wijkwerking Nekkerspoel

De wijkwerking is een grote groep bewoners die zich onbaatzuchtig inzet voor de sociale cohesie in de wijk aan de hand van diverse activiteiten.

De Keeting

De vrijwilligers zorgen voor een warm onthaal binnen de Keeting; een plaats voor zij die het moeilijk hebben. Ze verzorgen laagdrempelige activiteiten.

Chiro Heffen

De leiding van Chiro Heffen die iedere zondag opnieuw present is met leuke activiteiten.

 

 

Nomineer jouw straffe vrijwilliger voor 2018!

Ieder jaar zet de stad een vrijwilliger én een vrijwilligersorganisatie in de bloemetjes.
De prijs is geen spel van winnaars of verliezers. De verkozen laureaten staan symbool voor alle  vrijwilligers die hun schouders onder Mechelen zetten.
Ook jij kan zowel een persoon als een organisatie voordragen die volgens jou symbool staan voor het onmisbare vrijwilligerswerk.

 

Prijs voor de Vrijwilliger 2018

De inschrijvingsperiode loopt van 1 november 2017 tot en met 15 januari 2018.
Download hier het reglement en inschrijven doe je vanaf 1 november.
De bekendmaking van de laureaten vindt plaats tijdens de Week van de Vrijwilliger.

Meer info:
T 015 29 83 41
E prijsvoordevrijwilliger@mechelen.be

 

Hang een vrijwilligersvlag

Alle Mechelse verenigingen en organisaties die met vrijwilligers werken, kunnen gratis een vlag aanvragen via prijsvoordevrijwilliger@mechelen.be.
Tijdens de Week van de Vrijwilliger 2016 kon je op 60 plaatsen vlaggen zien wapperen. Hopelijk in 2017 nog meer.

 

Contact

T 015 29 83 41
E prijsvoordevrijwilliger@mechelen.be

 

 

 

 

Zelf iets organiseren?

Iets op poten zetten, vraagt wel wat inspanning.

Alle hulp is hierbij welkom, dat begrijpen we.

De stad ondersteunt vele projecten met: