OPkomst: steun voor aanstaande ouders

Aanstaande ouders in kwetsbare situaties kunnen terecht bij OPkomst. Daar vinden ze niet alleen een luisterend oor, maar ook een team van deskundigen dat hen verder helpt. De maatschappelijk werkers, gezinsbegeleidster en vroedvrouw van OPkomst gaan namelijk graag mee op zoek naar gepaste antwoorden en bieden begeleiding op maat.

Dit kan gaan van een éénmalig contact, over praktische hulp bij administratieve vragen, tot een intensieve begeleiding of een zwangerschapsopvolging in groep. De begeleiding kan starten vanaf het begin van de zwangerschap en lopen tot zes maanden na de geboorte.

Om ervoor te zorgen dat de aanstaande ouders in contact komen met OPkomst als ze daar nood aan hebben, zette stad Mechelen al een aanspreekpunt op. Eerstelijnspartners zoals Kind & Gezin, het Wijkgezondheidscentrum, ziekenhuizen, huisartsen, vroedvrouwen, Steunpunt Asiel & Migratie of armoedeorganisaties kunnen via dit aanspreekpunt makkelijk en snel de nodige steun inroepen.

Vijftig gezinnen meldden zich intussen al aan en worden momenteel begeleid. Daarnaast organiseert OPkomst ook thematische groepsessies om deze gezinnen te versterken.