Huis aan Huis wijst weg richting hulpverlening

De juiste hulp- en dienstverlening vinden, het is niet altijd eenvoudig als je je in een maatschappelijk kwetsbare positie bevindt. Het is dus belangrijk dat kwetsbare gezinnen een vertrouwensband kunnen opbouwen met hulpverleners. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een huisbezoek.

Drie Huis aan Huis-medewerkers bieden daarom directe ondersteuning aan wie daar nood aan heeft in de wijken Arsenaal, Mechelen-Zuid en Battelsesteenweg-Winketkaai-Bethaniënpolder. Ze signaleren mogelijke drempels en knelpunten in de hulp- en dienstverlening ook aan het Sociaal Huis, VDAB en andere betrokkenen. Daarnaast proberen de Huis aan Huis-medewerkers de mensen die ze helpen een duwtje in de rug te geven bij het realiseren van hun doelen en dromen.