Winaar en genomineerden 2019 - individueel

Genomineerden Prijs voor de Vrijwilliger 2019

Betty – Kom op tegen Kanker - Winnaar

Al tien jaar lang is Betty oncologisch zorgvrijwilliger van Kom op tegen Kanker in AZ Sint-Maarten. Ze staat altijd klaar voor een babbel en is een luisterend oor voor de patiënten. Tweemaal per week zet ze zich belangeloos in op het dagziekenhuis. Ze is een trouwe steun en toeverlaat voor mensen met kanker en hun partner. Jonge patiënten hebben in het bijzonder een plaatsje in haar hart. Ze doet dat vol overgave, naturel, spontaan en met veel warmte, betrokkenheid en menselijkheid. De patiënten missen haar wanneer ze er eens even niet is en vragen bij haar terugkomst ook altijd hoe het met haar gaat. Zorgverleners en collegavrijwilligers waarderen Betty en hechten belang aan haar mening. Ze zijn graag in haar gezelschap en vinden haar een positieve en levenslustige madam

Door haar jarenlange inzet voor Kom op tegen Kanker en de manier waarmee ze omgaat met de moeilijke verhalen die ze te horen krijgt werd Betty op zondag 24/2 won op ‘Prijs voor de Vrijwilliger 2019’.

Soumiya – Taalhulp

Soumiya is sinds februari 2017 vrijwilliger voor het project Taalhulp. Ze tolkt vaak voor anderstalige Mechelaars die het Nederlands nog niet machtig zijn. In 2018 heeft ze 49 keer aanvragen opgenomen en heeft ze 57 uur getolkt in het Sociaal Huis, in verschillende Mechelse scholen, in het CLB en in het Agentschap Integratie & Inburgering. Dankzij haar inspanningen hebben deze voorzieningen hun anderstalige klanten kunnen helpen.

Mohamed – ROJM

Deze jongeman is al jaren een actieve vrijwilliger bij ROJM. Hij helpt jongeren om hun leven een doel te geven. Hij is actief met een mini onderneming in ROJM, geeft thaibokslessen aan en organiseert mee activiteiten. Hij gaat ook vaak in gesprek met de jongeren die en staat hen bij met goede raad, tips en advies.

Maurice – Rode Kruis Vlaanderen, Kazerne Dossin & Dierenbescherming Mechelen

Maurice is is gepensioneerd, maar nog lang niet uitgeblust. Hij is actieve vrijwilliger van DSI (Dringende Sociale Interventie) van het Rode Kruis Vlaanderen. DSI wordt ingezet bij rampen en zorgt voor de administratie en opvang van getroffenen. Hij komt niet in contact met dus niet de lichamelijk gekwetsten, maar vangt familieleden, vrienden en mensen die ongerust op.  Maurice is ook een actieve vrijwilliger bij Kazerne Dossin waar hij met veel passie mensen ontvangt, rondleidt en meeneemt in zijn passie. En hij zet zit niet enkel in voor mensen, maar heeft ook een hart voor dieren. Ook bij dierenbescherming Mechelen kom je hem dus regelmatig tegen.

Martine – Sociale Kruidenier ’t Profijtje & LDC Den Deigem

Martine doet al jaren vrijwilligerswerk. Zo heeft ze er al een hele carrière opzitten bij de M-Crew. Elke woensdag kookt ze in de Deigem samen met Mechelaars met een migratieachtergrond. Ze helpt al acht jaar lang in ’t Profijtje een sociale kruidenier waar mensen met een laag inkomen boodschappen kunnen doen. Daarnaast verzamelt ze ook nog dopjes voor de Dopjesactie t.v.v. het Belgisch Centrum voor Geleidehonden, is ze mantelzorger voor haar mama en gaat ze regelmatig langs in De Keeting om een babbeltje te doen met de mensen.

Jan – Dierenbescherming Mechelen

Jan is sinds vorig jaar een vaste vrijwilliger bij dierenbescherming Mechelen. Hij wandelt bijna dagelijks de honden. Hij geeft de dieren dat wat ze echt nodig hebben liefde en aandacht. Jan steekt ook de handen uit de mouwen bij de poets in het weekend. Jan staat er elke week en dat is toch uitzonderlijk. Daarnaast is hij ook een vaste kracht bij de op- en de afbraak van evenementen. Voor het laatste evenement heeft hij zelfs 5 tenten geschonken wanneer we op zoek waren naar tenten om te lenen. Op Jan kunnen we altijd rekenen om mee te helpen, ook bij de klussen die minder leuk zijn.

Jan – Sint Vincentius & Ziekenzorg

Elke maand helpt Jan bij de voedselbedeling van Sint-Vincentius Mechelen-Zuid. De avond voordien rijdt hij naar de plaatselijke handelaars om zijn auto vol te laden met gratis gekregen groenten en fruit die hij daarna mee verdeelt aan de mensen die het minder goed hebben. Ook is hij lid van ziekenzorg en helpt hij de zaal te zetten bij een evenement voor de oudere leden, alsook is hij een helpende hand bij de smoutenbollenbak. Zijn er oudjes die niet ter plaatse geraken, Jan gaat ze halen met zijn auto. Dinsdagnamiddag is er in de Posthoorn kaartnamiddag voor de ouderen. Jan kaart niet maar gaat er steeds weer de afwas doen.Elk rustoord in Mechelen heeft Jan al eens bezocht want als rasechte Mechelaar kent hij bijna iedereen. Hij gaat dan ook regelmatig de bewoners die hij er kent bezoeken.

Gunther – PASS en ’t Atelier (fietspunt station)

Gunther zet zich dagelijks vrijwillig in voor deze zelfhulpgroep die activiteiten organiseert voor volwassenen met (een vermoeden van) autisme en familie, partner en vrienden voornamelijk binnen de provincie Antwerpen. Ook bij ’t Atelier is hij vrijwilliger. Hij werkt in het fietspunt aan het station en wil mensen altijd zo snel mogelijk verder helpen.

Elisabet – Huiswerkbegeleiding Nekkerspoel

Elisabet heeft vorig jaar op haar eentje Huiswerkbegeleiding Nekkerspoel opgestart. Ze gaf les in Aramees, maar al gauw kwamen er vragen van ouders of ze mee kon kijken naar hun huiswerk.  Elisabet heeft vervolgens de zaal Wolvertem op de Nekkerspoelstraat ter beschikking gesteld op verschillende weekavonden van 18u tot 19u zodat kinderen daar in alle rust hun huiswerk kunnen komen maken. Heel vorig schooljaar heeft ze dit zelf gedaan. Nu heeft ze extra vrijwilligers gevonden en maakt ze de planning op en ze onderhoudt de contacten met de ouders, maar ze komt ook nog minsten één avond per week langs om zelf huiswerkbegeleiding te geven. Gemiddeld komen zo'n 8 kinderen naar de huiswerkbegeleiding. Dit project maakt een enorm groot verschil voor kansarme kinderen en jongeren.

Annie – Samana & Het Koraalhuis

Annie is voorzitster van Samana St-Katelijne Mechelen. Zo zet ze zich in voor mensen die het wat moeilijker hebben: kansarmen, ouderen, zieken, eenzamen. Ze bereidt vergaderingen voor, motiveert kernleden en brengt hen in contact met leden voor een thuisbezoek. Ze organiseert ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten, informatiemomenten, zoekt naar oplossingen voor problemen in verband met vervoer, verplaatsingen, woonst, enzovoort. Daarnaast gaat ze elke woensdag naar het Koraalhuis: waar ze verse soep bereidt voor de bezoekers. Ook daar biedt ze een luisterend oor biedt aan wie zijn verhaal wil vertellen;- hulp en oplossingen aanbiedt. Annie heeft een luisterend oor en veel aandacht voor mensen, zonder vooroordelen en zonder een onderscheid te maken.

Victor – VBS Don Bosco

Victor is al jarenlang een trouwe chauffeur voor het ophalen van kansarme kinderen met het schoolbusje van VBS Don Bosco. Maar hij voert ook andere taken uit in de school. Een dringend ritje naar het recyclagepark? Ook daarvoor kunnen ze op Victor rekenen. Je kan hem op elk moment iets vragen. Hij staat altijd klaar.