DUO for a JOB linkt werkzoekenden aan 50-plussers

50-plussers hebben heel wat professionele ervaring te delen. Daarom linkt DUO for a JOB hen als vrijwilligers aan werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond. Zo kunnen ze deze jongeren begeleiden naar werk.

Met dit mentorschap wil DUO for a JOB bijdragen aan een gelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen en daar zet Mechelen graag mee de schouders onder. In juni 2020 werden de eerste duo’s daarom aan elkaar voorgesteld met hulp van het Sociaal Huis. Ook in de toekomst blijft het vormen van duo’s tussen werkzoekende jongeren en 50-plussers een van de strategieën om jongeren aan werk te helpen.

Zeven op de tien jongeren vonden binnen het jaar een job of opleiding.