de-battelarij-koppelbeeld-website.jpg

In de pijplijn

Voor sommige initiatieven worden momenteel de eerste stappen gezet. Heb je interesse om je steentje bij te dragen of je kennis te delen, neem dan contact op met de contactpersoon van het project dat jouw interesseert.

Historische wandelingen

Battel in Beeld wil wandelingen organiseren met een Battelgids. De bedoeling is om in 2020 te kunnen starten met de eerste wandelingen. Dit is bovendien ook een ideale activiteit om nieuwe Battelaars kennis te laten maken met de wijk.

Heemkundekring Battel

Alle mogelijk geïnteresseerden kwamen op 26 augustus samen om te bekijken of ze voor mekaar iets kunnen betekenen. Ze komen in het najaar opnieuw samen. Een Heemkundekring is momenteel te hoog gegrepen, maar de orgnisatie van historische wandelingen zouden in 2020 wel concreet kunnen worden. Meer info bij Geert Laarmans (geert.laarmans@mechelen.be).

Akoestische jamsessies

Battelse muzikanten musiceren samen. Met behulp van Youtube-filmpjes kunnen nummers thuis worden ingestudeerd. Meer info bij Guido Aerts (guidoaerts@skynet.be)

Samentuinen, samenoogsten en samen eten

De zoek naar een stukje grond om samen te moestuinieren of plantbakken te plaatsen staat momenteel on hold.

Maandelijks Popupcafé in het parochiecafé

Het café in de parochiezaal van Battel is de ideale plaats om samen te komen. Tijdens deze momenten kunnen er ook verschillende binnenactiviteiten (kaarten, gezelschapsspelen, quiz, …) en buitenactiviteiten (petanque, Kubb,…). Hiervoor is de beheersgroep van de parochiezaal aangesproken, maar het idee is nog in beraad. Meer info bij Filip Tooten (fluptooten@hotmail.be).

Verkeersveiligheid

Zone 30 in alle woonstraten in Battel, Kiss en ride zone op de Hogeweg ifv school,  Battelbrug autovrij, fietsverbinding naast de E19 tussen Dijle en Vaart, herinrichting parkeerplaatsen begin Battelsesteenweg aan de brug. Er zal een nieuw overleg komen om deze zaken verder te bespreken en uit te werken, samen met de werkgroepen verkeer van de Team Battel en basisschool De Ark. Info bij Jelle Keppens (jelle@co11ectif.com)