Werelddag van het verzet tegen Armoede

Armoede blijft een groot onrecht. Ook in Mechelen. 14% van de Mechelse kinderen wordt in armoede geboren. Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Zo vind je bijvoorbeeld minder snel aansluiting bij een sportclub of andere vereniging, je vindt niet de juiste weg in de gezondheidszorg en ook op school loopt het soms wat moeilijker. Op die manier ontstaat er een kloof met de rest van de samenleving. En die kloof kan je niet op je eentje dichten. In Mechelen willen we het armoedecijfer halveren. Maar dat doel kunnen we enkel samen bereiken. Met de hulp van organisaties, verenigingen en gemotiveerde Mechelaars.

Zondag 17 oktober is het ‘Werelddag van het verzet tegen Armoede’. En dus organiseren Stad Mechelen en verschillende partners activiteiten. Grote blikvanger is de Avond tegen Kinderarmoede op 18 oktober, waarbij Moderator Lien van De Kelder in gesprek gaat met vier experts.