017.jpg

Word Mechelenmaker

De stad geeft een financieel duwtje in de rug aan bewonersinitiatieven die zich inzetten in straat, buurt of wijk met tot doel: 

  • Elkaar leren kennen in de buurt
  • Samen een initiatief doen met je buren
  • De sfeer in de buurt verbeteren
  • Je betrokken voelen in de buurt
  • Samenleven aangenaam maken

We onderscheiden twee soorten initatieven:

  • Een klein initiatief op straatniveau: 150 euro per initiatief, maximum 3x per jaar aan te vragen.
  • Een groot initiatief op buurtniveau (= meer dan één straat): 500 euro per initiatief, maximum 3x per jaar aan te vragen.

Voorbeelden van deze initiatieven op buurt -en straatniveau: straat- en buurtfeesten, vergroenen, stoeten, ontmoetingsmomenten, bloemschikken, creatieve activiteiten, kwis, wandeling, zangfeest, brunch, burenhulp, nieuwjaarsdrink, …

Aan welke voorwaarden moet het initiatief voldoen?

Minstens 2 initiatiefnemers (niet op hetzelfde adres wonend) uit het gebied waarvoor men de aanvraag doet. Alle inwoners van het gebied waarvoor men de aanvraag doet, worden uitgenodigd.
De aanvraag is minstens zes weken voor het initiatief ingediend via het e-formulier.

Gelet de voorbereidingen rond een nieuw reglement met betrekking tot bewonersinitiatieven, dat vanaf 2020 in voege zal treden, kunnen er geen aanvragen geplaatst worden voor initiatieven die plaatsvinden in 2020.


Een aanvraag tot subsidie in 2019 doe je via het webformulier van het evenementenloket.
Het volledige subsidiereglement lees je hier.

Zelf iets organiseren?

Iets op poten zetten, vraagt wel wat inspanning.

Alle hulp is hierbij welkom, dat begrijpen we.

De stad ondersteunt vele projecten met: