stroom_digitaal_koppelbeeld.jpg

Buurt-actieonderzoek: resultaten en methodes

Van mei tot november 2018 werden de wensen en noden van buurtbewoners en - bezoekers in Bethaniënpolder-Auwegemvaart in kaart gebracht over allerlei thema’s: voeding, energie, waterconsumptie, materiële consumptie, wonen, mobiliteit, publiek groen en afvalbeheer.

We deden dit aan de hand van een online-bevraging, een dag- en buurtboekstudie, huisbezoeken en  enkele doelgroepgerichte sessies ism buurtorganisaties zoals de moedergroep van J@M vzw of de jongeren bij ROJM. We praatten met sleutelfiguren, gingen naar het oudercomité van de basisschool, organiseerden een infosessie, en probeerden het project gekend te maken via de dienstverleners in de buurt. We organiseerden ook een buurtfeest waarop mensen konden stemmen op ideeën, en werkten samen met de buurtopbouwwerkster om in gesprek te gaan met heel wat mensen. Tijdens het Stroom-atelier kozen buurtbewoners dan welke ideeën ze verder wilden uitwerken voor hun buurt, namelijk de vier stadslabo’s.

Lees het rapport van het volledige buurtactie-onderzoek dat Studio Dott ontwierp. Bekijk de samenvattende poster van het buurtonderzoek.

Stroom is een project van Vlaanderen Circulair i.s.m. Stad Mechelen en wordt mede mogelijk gemaakt door CECI Interreg Europe.