Het burgerpanel: wat, wie en waarom?

Wat?

Het burgerpanel zal de gemeenteraad adviseren over hoe je als stad een goede mix maakt tussen een bruisende stad en één met voldoende rustplekken.

Hoe?

Tijdens drie halve dagen dompelen experten, beleidsmedewerkers en stakeholders de leden van het burgerpanel onder in het thema. Verschillende visies, voor- en tegenargumenten komen aan bod. De leden van het burgerpanel komen samen tot een advies voor de gemeenteraad over dit thema. Bekijk de toelichtingen en de powerpoints van de experts.

Door corona gaat het burgerpanel volledig online door. Een aantal leden hebben thuis geen computer of weinig ervaring met online vergaderen. Zij kunnen coronaproof in het stadhuis met begeleiding deelnemen.

Wie?

Het burgerpanel bestaat uit 50 Mechelaars, 16 jaar of ouder. Een loting uit het bevolkingsregister bepaalt wie in het burgerpanel zit. Gemeenteraadsleden zetelen niet in het burgerpanel. 27 van de 50 Mechelaars namen uiteindelijk deel. Lees meer over de loting. 

Waarom?

Het burgerpanel is een vernieuwende manier om burgers te betrekken bij het beleid. Hierin zijn we een voorbeeld voor andere steden. We geloven dat ons beleid en onze stad alleen maar beter worden met de inbreng van onze stadsgenoten.

Want Mechelen maken, doen we samen!