Het burgerpanel: wat, wie en waarom?

Wat?

In 2021 organiseerde we het eerste burgerpanel van Mechelen. Deze groep Mechelaars adviseerde het stadsbestuur over hoe je als stad een goede mix maakt tussen een bruisende stad en één met voldoende rustplekken.

Het burgerpanel was een experiment dat we samen met de steun van de Vlaamse overheid konden organiseren.We leerden veel over deze vernieuwende manier om burgers te betrekken bij het beleid. En passen inzichten die we hieruit leerden, toe in andere participatietrajecten. Voorlopig zal er geen nieuw burgerpanel georganiseerd worden.

Hoe?

Tijdens drie halve dagen dompelden experten, beleidsmedewerkers en stakeholders de leden van het burgerpanel onder in het thema. Verschillende visies, voor- en tegenargumenten kwamen aan bod. De leden van het burgerpanel kwamen samen tot een advies voor het bestuur over dit thema. Bekijk de toelichtingen en de powerpoints van de experts.

Door corona ging  het burgerpanel volledig online door. Een aantal leden hebben thuis geen computer of weinig ervaring met online vergaderen. Zij konden coronaproof in het stadhuis met begeleiding deelnemen.

Wie?

Het burgerpanel bestaat uit 50 Mechelaars, 16 jaar of ouder. Een loting uit het bevolkingsregister bepaalt wie in het burgerpanel zit. Gemeenteraadsleden zetelen niet in het burgerpanel. 27 van de 50 Mechelaars namen uiteindelijk deel. Lees meer over de loting. 

Waarom?

Het burgerpanel is een vernieuwende manier om burgers te betrekken bij het beleid. Hierin zijn we een voorbeeld voor andere steden. We geloven dat ons beleid en onze stad alleen maar beter worden met de inbreng van onze stadsgenoten.

Want Mechelen maken, doen we samen!