Waarover praat het burgerpanel?

Het burgerpanel boog zich over de vraag hoe je een goede mix maakt tussen een bruisende stad en een stad met voldoende rust en rustplekken. 
 
Binnen dat thema onderscheidden we drie invalshoeken:
  1. Bruisende stad en sociale cohesie (sociale cohesie: verbondenheid en betrokkenheid tussen bewoners van een bepaalde buurt) 
  2. Bruisende stad en evenementen
  3. Stad met voldoende stilte en rustplekken
Het burgerpanel kwam samen op 8, 9 en 22 mei 2021, telkens van 9.30u tot 13u. 

Wat verstaan we onder sociale cohesie, evenementen en rust en stilteplekken?

Tijdens de eerste sessie verduidelijkten drie experts de drie onderwerpen en het belang van sociale cohesie, evenementen en rust voor een stad. Vervolgens bespraken de deelnemers dit in kleine groepen, en formuleerden zo al een eerste antwoord op de centrale vraag (hoe maak je een goede mix tussen een bruisende stad en een stad met voldoende rust en rustplekken)

Stijn Oosterlinck, socioloog (Universiteit Antwerpen) over sociale cohesie in een stad

 

Christine Merckx, hoofd Expertisecentrum Publieke Impact (Karel de Grote Hogeschool) over evenementen in een stad

 

Gilke Pée, beleidsmedewerker Leefomgevingskwaliteit (Vlaamse overheid) over rust en rustplekken in een stad

 

Download de presentatie van Gilke Pée

Wat doet Mechelen al rond sociale cohesie, evenementen en rustplekken?

Tijdens de tweede sessie van het burgerpanel zoomden we in op Mechelen. Wat doet Mechelen al rond sociale cohesie, evenementen en rustplekken? Wat is er nu al sterk, waar zien we kansen? Wat kan er beter? Na de toelichtingen van drie experts gingen de deelnemers aan de slag om een antwoord te formuleren op de centrale vraag van het burgerpanel.

Bas Dhoey, diensthoofd Sociale Cohesie en Diversiteit bij Stad Mechelen

 

Download de presentatie van Bas Dhoey

Barbara Willems, diensthoofd Mechelen Feest en Evenementenloket

 

Download de presentatie van Barbara Willems

Virginie Platteau, Mechelse cultuurjournaliste en stilteconsulent