Het thema van het burgerpanel

Het thema van het burgerpanel gaat over hoe je een goede mix maakt tussen een bruisende stad en een stad met voldoende rust en rustplekken. De vraag wordt nog concreter gemaakt. 
 
Experten, beleidsmedewerkers en stakeholders dompelen de leden van het burgerpanel onder in het thema. Ze geven voldoende informatie over het thema. Verschillende visies, voor- en tegenargumenten komen aan bod.