Een experiment

Begin 2019 lanceerde het Departement Kanselarij en Bestuur samen met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) een oproep om projectvoorstellen in te dienen die de gemeenteraad een actieve rol geven in participatieve beleidsprocessen. Het Mechelse burgerpanel was een van de vijf geselecteerde gemeenten en projecten. We werden hierin begeleid door experten van Levuur, de Vlaamse overheid en de VVSG.