bevraging_55-.jpg

55-plussers lieten van zich horen

Wat doet de 55-plusser in zijn vrije tijd? Dat wilden we graag weten. Waarom? Om in de toekomst nog beter rekening te houden met hun noden. Daarom vulden liefst 350 Mechelse 55-plussers de enquête in.

Profielschets

Vooral medioren en jongsenioren vulden de enquête in. Ze zijn hoogopgeleid, vooral vrouwelijk (60%), en wonen in een huis of appartement. Vier op tien is alleenstaand. Vooral mensen uit de wijken Mechelen Noord, Mechelen- Zuid en het centrum vulden de enquête in. Mechelen wil een leeftijdsvriendelijke stad zijn met aandacht voor alle inwoners. Demografisch kunnen we spreken van  een vergrijzing van de bevolking. De vergrijzing betekent echter niet dat de senioren behoevend zijn of geïsoleerd moeten leven. Integendeel. We zien dat senioren actief en fit zijn. Hier willen we graag op inspelen, daarom willen we met de resultaten en met de tips die verschillende mensen ons in de enquête gaven, concreet aan de slag.

De 55-plusser is sociaal en betrokken

In de enquête werd onder meer gevraagd naar de sociale contacten. 97% heeft regelmatig contact met familie en vrienden. 84% heeft contact met de buren. Bij 65-plussers ligt dat percentage op 90%.

Mensen komen elkaar daarnaast het vaakst tegen tijdens het winkelen, op café, in de verenigingen/ hobbyclubs en tijdens het vrijwilligerswerk. 65% van de ondervraagden geeft aan dat ze activiteiten doen met (klein)kinderen. Hun voornaamste reden daarvoor is ‘omdat ze het gewoon graag doen’.

67% van de 55-plussers is lid van een vereniging (voornamelijk sportverenigingen) of doet aan vrijwilligerswerk. Als we inzoomen op 65-plussers is 77% lid van een vereniging, vooral van seniorenverenigingen. Iets meer dan de helft van de mensen die niet deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten heeft eigenlijk wel interesse, maar geen tijd of vindt te weinig informatie. Bij 65-plussers spelen gezondheidsproblemen ook een rol. Diegenen die actief zijn verplaatsen zich het vaakst met de fiets, te voet of met de auto (in deze volgorde). 

Het is vooral de bedoeling om 55-plussers actiever te betrekken bij de keuzes die het beleid maakt. Zo kan er de komende jaren meer rekening gehouden worden met de behoeftes van deze groep. De stad en het Sociaal Huis overwegen om vanaf september dit jaar te starten met het ouderenbehoefteonderzoek, in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel. Dit onderzoek is diepgaander dan deze enquête en zal steekproefsgewijs te werk gaan.

Zelf iets organiseren?

Iets op poten zetten, vraagt wel wat inspanning.

Alle hulp is hierbij welkom, dat begrijpen we.

De stad ondersteunt vele projecten met: