22 mei: aanbevelingen van het burgerpanel

Op basis van de sessies op 8 en 9 mei 2021 schreven medewerkers van Stad Mechelen stellingen rond het thema: hoe maak je een goede mix tussen een bruisende stad en een stad met voldoende rust en rustplekken.  

Tijdens de laatste sessie van het burgerpanel, bespraken de deelnemers de stellingen, werden ze herschreven en aangevuld waar nodig.

Stellingen stemmen tot aanbevelingen

Na de laatste sessie konden de deelnemers stemmen over de stellingen. Een stelling met 2/3de meerderheid is een gedragen aanbeveling voor het bestuur. Zo zijn er 84 aanbevelingen waarmee de stad nu aan de slag gaat.

De aanbevelingen gaan over concrete acties om ontmoeting tussen Mechelaars aan te moedigen, levendige buurten te maken, betrokkenheid van de Mechelaar bij evenementen, communicatie, toegankelijkheid en inrichting van stilteplekken en aandacht voor groen en water als rustgevende elementen.

Bekijk de resultaten